V prípade, že to problémy integrovaného žiaka vyžadujú poradenskú službu na základe iných odborných vyšetrení dá návrh na zriadenie pozície asistenta učiteľa. Bez ohľadu na to či sú vytvorené finančV prípade, že to problémy integrovaného žiaka vyžadujú poradenskú službu na základe iných odborných vyšetrení dá návrh na zriadenie pozície asistenta učiteľa. Bez ohľadu na to či sú vytvorené finančné podmienky.né podmienky.